Αυτή η σελίδα σας οδηγεί με link στις on-line check in σελίδες των αεροπορικών εταιρειών, οι οποίες παρέχουν στους επιβάτες την αντίστοιχη δυνατότητα.  Τόσο ο επιτρεπτός χρόνος πριν την αναχώρηση για να πραγματοποιήσετε το check in  όσο και οι δυνατότητες που παρέχονται διαφέρουν ανά αεροπορική εταιρεία. Σας προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά της οδηγίες της εκάστοτε αεροπορικής εταιρείας.
Αν συναντήσετε κάποιο πρόβλημα στην χρήση των links μπορούμε να σας υποστηρίξουμε τηλεφωνικά στο  211 100 1700.
   
    

 

  


  

 


 

  

  
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
  
 

Toolbox