Εμπιστευτικότητα

Προσωπικά δεδομένα
Στην περίπτωση που, μέσω της ιστοσελίδας του, το mytravelcafe ή η A to Z Travel Consultants συγκεντρώσει προσωπικές πληροφορίες των επισκεπτών της, δεσμεύεται ότι θα τις χρησιμοποιήσει μόνο με σκοπό την προσφορά πληροφόρησης για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.
To mytravelcafe και τα συστήματα κρατήσεων που χρησιμοποιεί δεν διατηρούν μονίμως δεδομένα πιστωτικών καρτών σε βάση δεδομένων. Τα χρησιμοποιούν μόνο κατά την διάρκεια και για τις ανάγκες ολοκλήρωσης της διαδικασίας κράτησης.

 
Εμπιστευτικότητα
Το mytravelcafe και η A to Z Travel Consultants δεν δημοσιοποιούν , γνωστοποιούν ή διαθέτουν σε τρίτα μέρη προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του διαδικτυακού τους τόπου και σέβονται την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων και πληροφοριών.


Χρήση Προσωπικών Δεδομένων
Το mytravelcafe και η A to Z Travel Consultants διατηρούν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα, με σκοπό να επικοινωνήσουν με τους επισκέπτες του δικτυακού τους τόπου, για την προώθηση προϊόντων τους ή προϊόντων τρίτων. Σε περίπτωση προώθησης προϊόντων τρίτων, η επικοινωνία θα εκτελείται αποκλειστικά από την A to Z Travel Consultants.

 
Συγκέντρωση Πληροφοριών για την επισκεψιμότητα
Το mytravelcafe και η A to Z Travel Consultants συγκεντρώνουν πληροφορίες επισκεψιμότητας του δικτυακού τους τόπου. Οι πληροφορίες για την επισκεψιμότητα γίνονται με σκοπό την βελτιστοποίηση του διαδικτυακού τόπου και χρησιμοποιούνται μόνο από την Εταιρία μας.


Ισχύς και μεταβολή πολιτικής μας για τα προσωπικά δεδομένα
Διατηρούμε το δικαίωμα να μεταβάλουμε την παρούσα πολιτική μας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, με την προϋπόθεση ότι θα έχουμε δημοσιοποιήσει την αλλαγή στην παρούσα σελίδα τουλάχιστον 1 μήνα πριν την έναρξη της νέας πολιτικής.

Αφαίρεση Προσωπικών Δεδομένων από τη βάση του mytravelcafe
Κάθε επισκέπτης της ιστοσελίδας μας, μπορεί να ζητήσει να διαγραφούν τα προσωπικά του δεδομένα από τη βάση μας. Η αίτηση πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@mytravelcafe.gr


Toolbox