Δικαιώματα επιβατών

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ 2661/2004)  ο οποίος καλύπτει τις περιπτώσεις αρνησης επιβίβασης, ακύρωσης πτήσης και μεγάλων καθυστερήσεων (πέραν των δύο ωρών) και αφορά όλες τις πτήσεις εντός της Ε.Ε., Πτήσεις αεροπορικών εταιρειών της Ε.Ε. οι οποίες αναχωρούν από αερολιμένες τρίτων χωρών. Πτήσεις αεροπορικών εταιρειών τρίτων χωρών οι οποίες αναχωρούν από αερολιμένες της Ε.Ε. και όλα τα είδη πτήσεων (δρομολογημένες, ναυλωμένες, χαμηλού κόστους) , η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει στους επιβάτες αεροπορικών μεταφορών ενισχυμένη προστασία υπό τη μορφή αποζημιώσεων
και παροχής βοήθειας;


Άρνηση επιβίβασης
Όταν μια αεροπορική εταιρεία δεν επιτρέψει σε έναν επιβάτη την επιβίβαση στο αεροσκάφος για λόγους όπως η έκδοση υπεράριθμων εισιτηρίων, η αλλαγή αεροσκάφους και αντικατάστασή του με άλλο μικρότερης χωρητικότητας και για λόγους ασφάλειας των επιβατών και εφόσον ο επιβάτης έχει πραγματοποιήσει εγκαίρως τον έλεγχο του εισιτηρίου του,  ο επιβάτης δικαιούται αποζημίωση

   α) 250 ευρώ για πτήσεις μέχρι 1.500 χλμ,
   β) 400 ευρώ για
         (i)ενδοκοινοτικές πτήσεις πέραν των 1.500 χλμ και
         (ii) όλες τις άλλες πτήσεις από 1.500 – 3.500 χλμ 
   γ) 600 ευρώ για όσες πτήσεις δεν αναφέρονται στο α) και β).



Ματαίωση πτήσης
Αν η πτήση ματαιωθεί ο επιβάτης μπορεί να επιλέξει επιστροφή του
αντιτίμου του εισιτηρίου και πτήση επιστροφής το συντομότερο
δυνατό, όπου χρειάζεται,
ή εναλλακτική διαδρομή προς τον τελικό προορισμό σου το συντομότερο δυνατό.
Σε κάθε περίπτωση, δικαιούται τη δωρεά παροχή φροντίδας, όπως διατροφή και διευκολύνσεις επικοινωνίας. Δωρεάν διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο και μεταφορά δικαιούται ο επιβάτης σε περίπτωση που αναχωρεί την επομένη.

Καθυστέρηση πτήσης
Για καθυστέρηση 2 ωρών και άνω, εφόσον πρόκειται για πτήση μέχρι 1500χλμ, δικαιούται δωρεάν διατροφή και διευκολύνσεις επικοινωνίας. Για πτήσεις πέραν των 1500χλμ, απαιτείται μεγαλύτερη καθυστέρηση για να δικαιούται τα πιο πάνω.  Αν τελικά αναχωρήσει την επομένη, δικαιούται δωρεάν μεταφορά και διαμονή σε ξενοδοχείο.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσετε  μη διστάσετε να επικοινωνήσεις με τον εκπρόσωπο της αεροπορικής σας εταιρείας.  Αν η αεροπορική εταιρεία εξακολουθεί να μην εκπληρώνει τις
υποχρεώσεις της, τότε μπορείτε να απευθυνθείτε στην  Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας σε κάθε αεροδρόμιο και  για την Ελλάδα στη «γραμμή καταναλωτή « στο 1520.
 
Τα δικαιώματα αυτά δεν ισχύουν όταν ο αερομεταφορέας:
Έχει ειδοποιήσει τους επιβάτες δύο εβδομάδες πριν από την αναχώρηση .για τη ματαίωση της πτήσης.
Έχει δοθεί στον επιβάτη η δυνατότητα εναλλακτικής μεταφοράς, με διαφορά μικρότερη των δύο ωρών από την προγραμματισμένη αναχώρησή του.
Μπορεί να αποδείξει ότι η ματαίωση οφείλεται σε έκτακτες περιστάσεις ή καταστάσεις ανωτέρας βίας, οι οποίες δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν στο προβλεπόμενο χρονικό πλαίσιο όπως απεργίες ή δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
 
Φθορά καθυστέρηση παραλαβή ή απώλεια αποσκευών
Σε περιπτώσεις φθοράς, καθυστέρησης παραλαβής  ή απώλειας ή καταστροφής των αποσκευών του ο επιβάτης πρέπει να κάνει γραπτή δήλωση στην αρμόδια υπηρεσία της αεροπορικής εταιρείας  το συντομότερο δυνατό και πάντως όχι αργότερα από επτά ημέρες για περιπτώσεις  φθοράς και 21 ημερών για περιπτώσεις καθυστέρησης  παραλαβής.
 

Toolbox