Οροι συμμετοχής σε οργανωμένες εκδρομές


Οι γενικοί όροι ρυθμίζουν τις ευθύνες και υποχρεώσεις του πελάτη-ταξιδιώτη  για συμμετοχή σε οργανωμένο ταξίδι και του ταξιδιωτικού γραφείου A to Z Travel Consultants LTD. (στο εξής εταιρεία), το οποίο πωλεί ή προσφέρει προς πώληση ταξίδια που έχει διοργανώσει το ίδιο ή άλλος διοργανωτής.

1. Συνεργασία με άλλους οργανωτές
Για να επιτευχθούν καλύτερες συμμετοχές για την πραγματοποίηση των αναχωρήσεων και καλύτερες τιμές για τους ταξιδιώτες, γίνονται συνεργασίες όπου συμμετέχουν δύο ή περισσότερα γραφεία τα οποία πωλούν το ίδιο πακέτο. Η συνεργασία αυτή αναφέρεται και η εταιρεία μας εξαντλεί κάθε προσπάθεια, ώστε η τιμή και η ποιότητα ν’ ανταποκρίνονται στις υπηρεσίες που προσφέρονται.

2.Tελική τιμή και ισχύον πρόγραμμα του ταξιδιού θεωρείται αυτό που παρέλαβε ο ταξιδιώτης και περιγράφεται ή επισυνάπτεται στην εξοφλητική απόδειξη πληρωμής.

3. Ευθύνες της εταιρία µας
Για τη διοργάνωση των ταξιδιών µας, η εταιρία χρησιµοποιεί αεροπορικές και άλλες μεταφορικές εταιρίες, ξενοδοχεία, τοπικά ταξιδιωτικά γραφεία και άλλους φορείς στους οποίους δεν έχει άµεσο έλεγχο. Η εταιρία µας δεν έχει δικά της αεροπλάνα, ξενοδοχεία ή γραφεία ταξιδίων για να θεωρείται υπεύθυνη για τη σωστή ή µη λειτουργία τους. Ο ρόλος της είναι καθαρά μεσολαβητικός για την παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες της γι' αυτό και οι ευθύνες της εντοπίζονται µόνο σε περιπτώσεις παραλείψεων και οργανωτικών αδυναµιών. Η εταιρία µας δεν κάνει κατάχρηση των ελαφρυντικών που συνεπάγεται ο μεσολαβητικός ρόλος της και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πελατών της. ∆εν είναι ωστόσο, ούτε δυνατό ούτε δίκαιο να θεωρηθεί υπεύθυνη για ανωµαλίες που δεν είναι σε θέση να προβλέψει ή να ελέγξει αποτελεσματικά όπως:
Αλλαγές, καθυστερήσεις ή ακυρώσεις προγραµµατισµένων δροµολογίων κάθε µορφής. Οι προβλεπόµενες αεροπορικές εταιρίες και ώρες αναχωρήσεων στις περιγραφές των εκδροµών έχουν βασιστεί στα προγραµµατισµένα/ δηµοσιευµένα δροµολόγια που ίσχυαν κατά την έκδοση του προγράµµατος.
Οποιεσδήποτε δυσχέρειες που µπορεί να προκληθούν από απρόβλεπτες καταστάσεις όπως δυσµενείς καιρικές συνθήκες, απεργίες, πραξικοπήµατα, πολέµους, αεροπειρατείες, πυρκαγιές, σεισµούς, πληµµύρες και οποιαδήποτε άλλη ανάγκη ή κατάσταση ανώτερης βίας.
Φθορά, απώλεια ή κλοπή αποσκευών, προσωπικών αντικειµένων, χρηµάτων ή ταξιδιωτικών εγγράφων κι οποιεσδήποτε συνέπειες από εγκληµατική ή άλλη αξιόποινη πράξη.
Η εταιρεία θα είναι συμπαραστάτης και θα φροντίσει τους ταξιδιώτες με κάθε δυνατό τρόπο, χωρίς αυτό να στοιχειοθετεί ευθύνη ή υποχρέωση κάλυψης των σχετικών έκτακτων δαπανών. Εύλογα παράπονα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού πρέπει να αναφέρονται στο συνοδό ή, το αργότερο 10 ημέρες μετά την επιστροφή από το ταξίδι, με επιστολή προς την εταιρεία, με κάθε έγγραφο στοιχείο για τη δικαιολόγησή τους, ώστε να βασίσει τυχόν απαίτηση από τους παρέχοντες τις συμβατικές υπηρεσίες. Μετά την παρέλευση 10ήμερου, η εταιρεία δεν έχει υποχρέωση απάντησης σε οποιαδήποτε
απαίτηση.


4 Ξενοδοχείο / Καταλύµατα
Όλα τα χρησιµοποιούµενα από την εταιρία µας καταλύµατα έχουν τη νόµιµη και εν ισχύ άδεια λειτουργίας που απαιτείται από τις αρµόδιες αρχές του κράτους υποδοχής. Η επιλογή τους γίνεται µε κριτήρια τη θέση τους και τις υπηρεσίες που προσφέρουν σε συνδυασµό µε την καλύτερη δυνατή τιµή ανάλογα µε την κατηγορία τους ως αυτή αναφέρεται στην περιγραφή κάθε εκδροµής.
Δεν υπάρχει ενιαία διεθνής κατάταξη των ξενοδοχείων. Πολύ γενικά έχει γίνει αποδεκτή η χρήση των αστέρων:
2* = Τουριστική
3* = Β' κατηγορία
4* = Α' κατηγορία
5* = Πολυτελείας
Μερικά ξενοδοχεία (στη Γαλλία κυρίως) για λόγους φορολογικούς έχουν μειώσει τεχνητά την κατηγορία τους. Επίσης καινούρια ξενοδοχεία συνήθως ανοίγουν με μία κατηγορία πιο κάτω για λόγους γνωριμίας. Δεν είναι πάντα η επίσημη κατηγορία και παράγοντας αξίας, αλλά η πραγματική κατάσταση, η τοποθεσία τους και οι υπόλοιπες υπηρεσίες που προσφέρουν.
Στα γκρουπ και γενικά στα ταξίδια-πακέτα δεν δίδονται διακεκριμένα δωμάτια, λόγω των ειδικών τιμών.
Τα δωµάτια των περισσοτέρων ανά τον κόσµο ξενοδοχείων έχουν µελετηθεί για να φιλοξενούν δύο κλίνες. Ως εκ τούτου τα τρίκλινα δωµάτια είναι στην πραγµατικότητα δίκλινα µε επιπλέον κλίνη. Ορισµένα ξενοδοχεία δέχονται και τέταρτο κρεβάτι για να εξυπηρετηθούν οι πελάτες. Είναι όµως αυτονόητο ότι ο χώρος θα είναι αισθητά περιορισµένος.
Συνήθως τα δωµάτια παραδίδονται στις 14.00 και είναι στη διάθεση των ενοίκων ως τις 10.00 της ηµέρας αναχώρησης.Η εταιρία µας βέβαια καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να παρατείνει το όριο παραµονής ώστε να εξυπηρετούνται οι εκδροµείς που αναχωρούν µε βραδινές ή πολύ πρωινές πτήσεις. Η εξυπηρέτηση αυτή θα υπάρχει εάν και εφόσον τα δωµάτια δεν έχουν δοθεί σε άλλους πελάτες του ξενοδοχείου.
Σε περίπτωση καθυστερηµένης άφιξής σας στο ξενοδοχείο, µετά την ηµέρα προγραµµατισµένης άφιξής σας και εφόσον δεν έχετε ενηµερώσει σχετικά, το ξενοδοχείο έχει το δικαίωµα να διαθέσει και την υπόλοιπη κρατηµένη περίοδο εάν του ζητηθεί. Σε αυτή την περίπτωση σας επιστρέφεται το ποσόν που αντιστοιχεί στις διανυκτερεύσεις τις οποίες θα θέλατε αλλά δε σας έδωσε το ξενοδοχείο.
Τα ποτά, εκτός αν ρητώς αναφέρεται, δεν περιλαµβάνονται στην τιµή της ηµιδιατροφής ή της πλήρους διατροφής. Υπενθυµίζουµε πριν την αναχώρησή σας από το ξενοδοχείο να εξοφλείτε τυχόν προσωπικούς λογαριασµούς (τηλεφωνήµατα, ποτά κτλ). Σε ουδεµία περίπτωση η εταιρία µας θα δεχθεί να πληρώσει προσωπικούς λογαριασµούς πελατών.
Η εταιρία έχει δικαίωµα αλλαγής ξενοδοχείου ίδιας κατηγορίας.

 
5. Υποχρεώσεις – Ευθύνες ταξιδιωτών
Ο κάθε ταξιδιώτης πρέπει να καλύψει έγκαιρα στο σύνολο τα έξοδα συμμετοχής, για να του παρασχεθούν οι υπηρεσίες του ταξιδιού. Είναι υπεύθυνος για την έκδοση, την ισχύ, την εγκυρότητα και τη θεώρηση (Visa), των ταξιδιωτικών του εγγράφων (διαβατηρίων, αδειών παραμονής και εργασίας κ.ά.), που απαιτούνται για την αναχώρηση, διέλευση και παραμονή στις χώρες που περιλαμβάνει το ταξίδι, καθώς και για την επιστροφή τους (για όσους χρειάζεται), στην Ελλάδα. Οι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων πρέπει να ειδοποιούν την εταιρεία. Να ελέγχουν επίσης με τις πρεσβείες των χωρών τους εάν χρειάζονται θεώρηση (Visa), για τις χώρες που θα ταξιδέψουν.
Τυχόν βοήθεια στην έκδοση όλων των πιο πάνω ταξιδιωτικών εγγράφων ή θεωρήσεων (Visa), δεν σημαίνει την ευθύνη και την υποχρέωση της εταιρείας για την απόκτησή τους. Η μη εξασφάλιση και παρουσίαση στις αρχές των ταξιδιωτικών εγγράφων εν ισχύ (διαβατηρίου, θεωρήσεων Visa, αδειών εργασίας κ.ά.) δεν αποτελεί ανωτέρα βία για την ακύρωση ταξιδιού και ο ακυρώνων γι’ αυτούς τους λόγους υπόκειται σε ακυρωτικά.
Οι ταξιδιώτες είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις των παιδιών που συνοδεύουν και πρέπει να τα εποπτεύουν ανελλιπώς σε όλο το ταξίδι για την ασφάλεια και συμπεριφορά τους. Όσοι συμμετέχουν σε ομαδικά ταξίδια (γκρουπ) θα πρέπει να είναι συνεπείς στις υποδείξεις των συνοδών και των τοπικών ξεναγών και να δείχνουν κατανόηση και καλή διάθεση προς τους λοιπούς εκδρομείς.
Επίσης είναι υπεύθυνοι για την έγκαιρη προσέλευσή τους στους τόπους συγκέντρωσης για τις διάφορες εκδηλώσεις του προγράμματος (πτήσεις, μεταφορές, ξεναγήσεις, εκδρομές, γεύματα κ.ά.). Η καθυστέρηση και ασυνέπεια του ταξιδιώτη έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια της εκδρομής, μετακίνησης ή άλλης υπηρεσίας χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης. Στην περίπτωση που ο ταξιδιώτης διακόψει το ταξίδι του με δική του απόφαση και αποχωριστεί από την ομάδα, δεν δικαιούται καμία περαιτέρω υπηρεσία ή αποζημίωση και η ευθύνη και τα έξοδα οποιασδήποτε μετακίνησής του εκτός ομάδας βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο.

6. Ασφάλιση
Η εταιρία µας έχει συνάψει ασφαλιστήριο συµβόλαιο Αστικής Επαγγελµατικής Ευθύνης που καλύπτει τυχόν αξιώσεις πελατών οι οποίες προέρχονται από τη µη εκτέλεση ή την πληµµελή εκτέλεση οργανωµένου ταξιδιού καθώς επίσης καλύπτει σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης και την υποχρέωση επιστροφής των καταβληθέντων καθώς και των επαναπατρισµό των εκδροµέων. Εξάλλου για όλους τους συµµετέχοντες στις οργανωµένες εκδροµές της εταιρία µας υπάρχει δυνατότητα προαιρετικής επιπλέον ταξιδιωτικής ασφάλισης ζωής και προσωπικών ατυχηµάτων.
 
7. Κρατήσεις θέσεων
Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε κράτηση θέσης πρέπει να συνοδεύεται από προκαταβολή ίση µε το 30% των συνολικών δαπανών συμμετοχής.

8. Αλλαγή ή ακύρωση προγράµµατος
Η εταιρία µας έχει το δικαίωµα να ακυρώνει οποιοδήποτε ταξίδι της αν η συµµετοχή κριθεί ανεπαρκής ή για άλλους λόγους που κατά την κρίση της δεν ευνοούν την πραγµατοποίησή του όπως για λόγους ανωτέρας βίας ή ασφάλειας δηλαδή για περιστάσεις ξένες προς τη βούλησή της, ασυνήθεις και απρόβλεπτες, Η εταιρία µας οφείλει να ειδοποιήσει τους πελάτες για τη µαταίωση της εκδροµής µέχρι και 8 ηµέρες πριν από τη έναρξη του ταξιδιού. Στην περίπτωση αυτή οι υποχρεώσεις της εταιρίας µας περιορίζονται στην επιστροφή των χρηµάτων που έχει εισπράξει. Εξάλλου η εταιρία µας δεσµεύεται να τηρήσει το πρόγραµµα των εκδροµών ως αυτό αναφέρεται στην περιγραφή έκαστου ταξιδιού. Η εταιρία µας έχει επίσης το δικαίωµα να επιφέρει αλλαγές στο πρόγραµµα κατά το µέτρο που κρίνει σκόπιµο προκειµένου να ξεπεραστούν τεχνικά προβλήµατα ή απρόβλεπτες δυσκολίες. Εφόσον οι µεταβολές που επήλθαν στο περιγραφόµενο πρόγραµµα έχουν κοινοποιηθεί µε οποιοδήποτε εύληπτο τρόπο στον πελάτη η εταιρία µας δε δεσµεύεται από την περιγραφή του προγράµµατος της εκδροµής. Οι αλλαγές αυτές είναι δυνατό να γίνουν πριν αρχίσει το ταξίδι και αν είναι τόσο σηµαντικές ώστε να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του, οι συµµετέχοντες δικαιούνται να ακυρώσουν την κράτησή τους και να πάρουν πίσω τα χρήµατα που πλήρωσαν χωρίς άλλη αξίωση. Αν όµως οι αλλαγές κριθούν απαραίτητες κατά την εξέλιξη του ταξιδιού, οι συµµετέχοντες είναι υποχρεωµένοι να τις δεχθούν.
 
9. Προαιρετικές εκδροµές
Αναλόγως του προγράµµατος ενός οργανωµένου ταξιδιού υπάρχει δυνατότητα προαιρετικών εκδροµών, οι οποίες συνήθως οργανώνονται από τον αρµόδιο συνοδό της εκδροµής σε συνεργασία µε τους τοπικούς ταξιδιωτικούς πράκτορες. Οι τιµές δύνανται να διαφοροποιούνται αναλόγως µε τα εκάστοτε ισχύοντα όπως: αριθµός ατόµων, εορταστικές περίοδοι, επιβαρύνσεις βραδινών ωραρίων κλπ.
 
10. Τιµές
Οι τιμές των ταξιδιών υπολογίζονται την ημέρα που αναφέρεται στον ισχύοντα τιμοκατάλογο, με βάση τα κοστολόγια των υπηρεσιών κάθε ταξιδιού, τους ισχύοντες ναύλους, φόρους και έξοδα ασφάλειας, τις ισοτιμίες ξένων νομισμάτων σε σχέση με το ευρώ, τον αριθμό συμμετεχόντων (τουλάχιστον 20 ενήλικες) σε κάθε εκδρομή, τις τιμές των καυσίμων και υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλου παράγοντα κόστους. Η εταιρεία εξαντλεί κάθε δυνατότητα πρόβλεψης, αλλά διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής όταν οι πιο πάνω παράγοντες κόστους αλλάξουν, μέχρι και 20 ημέρες πριν την αναχώρηση.


11. Παιδικές εκπτώσεις
Παιδία 2-12 ετών πληρώνουν συνήθως µειωµένο αεροπορικό ή ακτοπλοϊκό εισιτήριο κατά 10% έως 30% ανάλογα του προορισµού και σε πολλές περιπτώσεις µειωµένο κόστος διαµονής αν µένουν στο ίδιο δωµάτιο µε τους γονείς τους. Κάτω των 2 χρόνων πληρώνουν µόνο το 10% του αεροπορικού ναύλου αλλά δε δικαιούνται θέση και γεύµα στο αεροπλάνο ούτε µεταφορά αποσκευών.
 
12. Αποσκευές
Άσχετα µε το είδος του ταξιδιού (αεροπορικό, θαλάσσιο ή µε πούλµαν) η εταιρία µας αναλαµβάνει τη µεταφορά και πληρώνει αχθοφορικά µόνο µίας βαλίτσας κανονικού µεγέθους και βάρους µέχρι 20 κιλά για κάθε πελάτη της, εκτός αν άλλως αναφέρεται. Εκτός από τις βασικές αποσκευές οι συµµετέχοντες µπορούν να κρατούν στις µετακινήσεις τους και µια µικρή χειραποσκευή, οι διαστάσεις της οποίας δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 53x26x23 εκατοστά(µήκος/ύψος/ πλάτος αντίστοιχα).

13.Υγεία και υγειονομικές διατυπώσεις.
Πολλά ταξίδια δημιουργούν έκτακτες ή διαφορετικές συνθήκες για τον οργανισμό των ταξιδιωτών. Ιδιαίτερα τα ταξίδια σε περιοχές με ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας (ψύχος, καύσωνας), τροπικές και περισσότερο ευαίσθητες ή νοσογόνες, όπως της Αφρικής, της Ασίας, της Νότιας Αμερικής κ.ά. Συνιστούμε στους ταξιδιώτες να συμβουλεύονται το γιατρό τους, ιδιαίτερα άτομα της τρίτης ηλικίας, με ευαίσθητη υγεία, πίεση, καρδιοαγγειακά νοσήματα και αλλεργίες.  Είναι χρήσιμο να γίνεται εμβολιασμός ή φαρμακευτική αγωγή για πρόληψη ηπατίτιδας Α και Β που είναι η πιο συχνή επίπτωση όταν δεν λαμβάνονται αυστηρά μέτρα υγιεινής και καθαριότητας στη λήψη τροφών. Λόγω συχνών αλλαγών των περιοχών επιδημιών, συνιστούμε πάντα να επικοινωνείτε με την Υγειονομική Υπηρεσία (κέντρο) της περιοχής σας. Επίσης στις πτήσεις συνιστούμε κατανάλωση αρκετού νερού (αποφυγή αλκοόλ ή καφέ), μετακινήσεις (περπάτημα) κάθε μία-δύο ώρες, μικρές ασκήσεις σώματος και χρήση καλτσών - παντοφλών αντί παπουτσιών.  Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει το ταξίδι και να επιστρέψει πίσω στην Ελλάδα ταξιδιώτη, χωρίς καμία υποχρέωση επιστροφής των χρημάτων που κατέβαλε, αν κρίνει ότι κινδυνεύει η υγεία ή η ζωή του ή δημιουργεί άμεσα μεγάλο πρόβλημα στους υπόλοιπους συνεκδρομείς. Σε μια τέτοια περίπτωση τα έξοδα επαναπατρισμού βαρύνουν αποκλειστικά τον ταξιδιώτη.

14. Ρύθμιση διαφορών
Η εταιρεία και ο ταξιδιώτης υπόσχονται να επιλύσουν με καλή πίστη κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει.
Σε περίπτωση διαφωνίας, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια τα δικαστήρια Αθηνών

15. Πρακτικές συστάσεις
Στα αεροδρόμια και στα λιμάνια θα πρέπει να βρίσκεστε τουλάχιστον δύο ώρες πριν την αναχώρησή σας. Αν δεν προβλέπεται συνοδός στο ταξίδι, πρέπει να επιβεβαιώσετε τις επόμενες πτήσεις σας με την αεροπορική εταιρεία και να βεβαιωθείτε από ποιο αεροδρόμιο και σταθμό (τέρμιναλ) αναχωρεί η πτήση σας, και την ώρα της. Μην ξεχάσετε το διαβατήριό σας. Τακτοποιήστε από την προηγουμένη τα extras του δωματίου/καμπίνας σας για να έχετε τη δυνατότητα του έγκαιρου ελέγχου. Συνιστούμε έντονα να ασφαλίζετε τα χρήματά σας και τα τιμαλφή στις θυρίδες του ξενοδοχείου και να μην ανοίγετε χωρίς να ξέρετε ποιος ζητά να μπει στο δωμάτιο σας.

 

Toolbox